farzanehbrothers

farzanehbrothers

 

ظروف سرامیک

ظروف چینی و سرامیک در واقع از یک خانواده بوده و بر خلاف تصور عامه هیچگونه شباهتی جز در ظاهر با ظروف سفالی که از خاک رس تهیه می گردند ندارند.

ظروف چینی و سرامیک که جهت سرو غذا مورد استفاده قرار می گیرند در طی دو مرحله پخته و آماده می گردند:

مرحله اول خاک چینی یا سرامیک به صورت گِل در آورده می شود و درون قالبها شکل دلخواه (بشقاب، پارچ،...)به آنان داده می شود و در کوره حرارت می بینند.

مواد اولیه برای تهیه سرامیک به طور عمده کائولن،فلدسپاپ،کوارتز،کربنات سدیم و... می باشد.

سپس در مرحله بعد با رنگ و لعاب خاصی روی ظروف را پوشانده و دوباره در کوره پخته می گردند.

در هر دو مرحله دمای کوره بیش از هزار درجه سانتیگراد می باشد.

ظروف سرامیکی که از رنگ ولعاب مناسب استفاده شده باشدبرای غذاهای گرم و داغ مناسب می باشد.(البته متاسفانه در بعضی مارد در کشور ما به دلیل قیمت ارزان ظروف نامرغوب با رنگ و لعابهای سرب دار عرضه می گردند که تنها برای غذاهای سرد مناسب بوده و برای مصارف گرم و اسیدی توصیه نمی گردند.)